Video

SHOWREEL 2019

 
 

Anders Westergren AB - Video Showreel 2019

Video är ett vitt begrepp och ett kraftfullt verktyg för berättande. Historierna varierar men i mitt fall är det oftast storyn om en person, plats eller en verksamhet. Vad de brinner för, skänker i form av upplevelser eller är duktiga på att lösa. Video är även ett effektivt format för att överföra kunskap och skapa förståelse för en process, rutiner, hands on-problemlösning eller bevarande av historia.

Utöver min egen kompetens har jag ett nätverk av andra producenter och kan sätta ihop ett anpassat team beroende på uppgift och krav från beställaren. Se min videoshowreel (ovan) med material från olika projekt.